शासन

अप्पर पोलिस महासंचालक

श्री. चिरंजीव प्रसाद (भा.पो.से.)

माननीय अप्पर पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

पोलिस महासंचालक

श्री. संजय पांडे

पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

पोलिस महासंचालक

श्री. संजय पांडे

पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

अप्पर पोलिस महासंचालक

श्री. चिरंजीव प्रसाद (भा.पो.से.)

माननीय अप्पर पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

मुख पृष्ठ | महाराष्ट्र रा.रा.पो.ब.

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

18000+

Police Personnels

2

Ranges

19

Groups

2

Training Center

M
A
R
T
Y
R
S

martyr